Projekty EU

Krátká exkurze do historie sociálního podniku

Od 1.1.2014 začíná na trhu štípaného dřeva působit společnost Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik jako firma, kde jediným zakladatelem je Město Nový Bydžov. Její existence byla založena na možnosti využití výzev ze dvou operačních programů EU, výzvy č. 8 z IOP a výzvy č. 30 z OPLZZ k financování záměru vzniku Sociálního podniku (SP). Sociální podnik je klasická firma, která funguje na trhu, ale navíc dodržuje principy sociálního podnikání. Principy jsou 3:

  1. sociální prospěch
    Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině (znevýhodněných) lidí. Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku.
  2. ekonomický prospěch
    Zisk používán přednostně pro rozvoj podniku nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech. Schopnost zvládat ekonomická rizika. Vykonávání soustavné ekonomické aktivity. Trend směrem k placené práci.
  3. environmentální a místní prospěch
    Přednostní je uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky. Využívání přednostně místních zdrojů. Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

V našem případě je SP městem založené s.r.o., které mělo možnost v rámci IOP získat až 80% dotaci na investiční techniku a z OPLZZ 100% dotaci na financování osobních nákladů na dva roky. Projekt z hlediska investiční části předpokládal pořízení řezacího a štípacího automatu se zásobníkem, vysokozdvižného vozíku a lehkého nákladního automobilu do 3,5t celkové hmotnosti s kontejnerovou nástavbou pro rozvoz dřeva k zákazníkům. Celkové náklady investiční části byly 1 540 000 Kč. Předpokládaná výše dotace činí 1 232 000 Kč (80%) a vlastní zdroje 308 000 Kč. Personální část projektu počítala se zapojením 2 pracovníků z cílové skupiny a dvoučlenným projektovým týmem. Zaměstnanci SP musí být z cílové skupiny, tzn. v našem případě dlouhodobě nezaměstnaní -  v evidenci na ÚP alespoň jeden rok. Náklady měkkého projektu byly 1 159 361,80 Kč a byly hrazeny ze 100 %, tzn. bez podílu žadatele.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu:
Nové podnikání v Novém Bydžově registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00595
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek