Projekt OP LZZ

Logo OP LZZ

Projekt Nové podnikání v Novém Bydžově, CZ.1.04/3.1.06/30.00595, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR je zaměřen na vznik sociální firmy, vytvoření personálních a materiálních předpokladů, zahájení a následné fungování podniku.

Hlavní činností firmy je výroba a prodej štípaného palivového dříví. Výroba probíhá v pronajatém momentálně nevyužívaném areálu bývalého ZD v obci Zdechovice, v místě kde nedaleko probíhá těžba dřeva. Doplňkovou zejména mimosezónní činností bude poskytování služeb pro městské lesy (pěstební činnost, údržba cest, ochrana lesa) a udržovací práce v rybničním hospodářství.

Projekt je spolufinancován z prostředků žadatele (dlouhodobý investiční majetek, dopravní prostředek, štípací automat, vysokozdvižný vozík) a podpořen dotací v rámci 8. výzvy IOP a dotací v rámci 30. výzvy OP LZZ. Žádost v rámci IOP včetně povinných příloh byla podána v měsíci dubnu 2013. Je reálné projekt udržet i po ukončení dotační podpory (ve firmě bude proškolený personál, technologické zázemí a existuje objektivní potřeba štípaného palivového dříví na trhu i potřeba činností pro městské lesy). Dotace slouží k nastartování firmy, vytvoření technického zázemí a umožnění aplikace principů sociálního podnikání.

V rámci projektu byla vytvořena pracovní místa min. pro 2 zaměstnance, z toho oba z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných s předpokládaným pracovním úvazkem 1. Počátek projektu byl 01.01.2014, ukončení realizace je plánováno k 30.06.2015. V každém případě se počítá s pokračováním provozu sociálního podniku.

Město Nový Bydžov má zájem podporovat sociální podnikání v místě, připravuje záměry dalších sociálních firem, současný projekt je pro město pilotním projektem, na kterém chce v praxi ověřit založení a fungování sociální firmy. Dotační podpora v prvních 18 měsících umožní rozjezd a počáteční stabilizaci firmy, vyrovnání podmínek na trhu a možnost aklimatizace a rozvoj zaměstnanců z cílové skupiny. Sociální firma se díky podpoře bude moci dostatečně věnovat uplatňování principů sociálního podnikání v praxi a stát se přirozeným etalonem pro ostatní v tomto druhu podnikání.

Mzdové náklady a vybavení sociálního podniku jsou financovány v rámci projektu:
Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093,
který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek