O společnosti

Od 1.1.2014 začíná na trhu štípaného dřeva působit společnost Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik jako firma, kde jediným zakladatelem bylo Město Nový Bydžov. Činnost podniku byla původně spojena s realizací dvou projektů. Tzv. tvrdého projektu z IOP, prostřednictvím kterého se podařilo zafinancovat základní výrobní vybavení (štípací automat, vysokozdvižný vozík a lehký nákladní automobil) a projektu měkkého z OPLZZ, který financoval po dobu dvou let mzdy dvěma pracovníkům z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných a podporoval jejich vzdělání a další osobní kompetence. Podrobnosti o všech realizovaných projektech naleznete na záložce Projekty EU.

S tím, jak se vyvíjela definice sociálního podnikání bylo město nuceno odprodat 51 % podíl ve společnosti dvěma spolkům, aby byly i nadále dodržovány všechny zásady a principy sociálního podnikání. Zároveň zastáváme ideu, že právě municipality by měly být zakladateli různých sociálních podniků, protože poskytují veřejné služby a mají možnost zaměstnávat občany z různých cílových skupin mnohem častěji než privátní sektor. Zasahovat do nezávislosti (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení není primárním zájmem obcí. Právě naopak obce sociální podniky podporují a v mnoha případech „dotují“ jejich nepříznivé hospodaření. Dnes drží město 49 %, Sdružení studentstva novobydžovského z.s. má 10 % a Na podporu aktivit v NB, z.s. drží 41 %.

Přívlastek sociální v jeho názvu označuje, že se společnost přihlásila k principům sociálního podnikání. Znamená to mimo jiné i to, že respektujeme následující pravidla:

  • podnikatelské aktivity prospívají společnosti a životnímu prostředí
  • hrajeme důležitou roli v místním rozvoji a často vytváříme pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním
  • zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku
  • pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu

Zaměstnanci podniku pochází v našem případě z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných nebo osob zdravotně znevýhodněných, kde se na výběru vhodných uchazečů podílela pobočka Úřadu práce v Novém Bydžově.

Bližší podrobnosti o sociálním podnikání naleznete na záložce Sociální podnikání.

Jinak se jedná o klasické s.r.o., které se bude při své činnosti snažit dosáhnout zisku. Základní výrobní program tvoří výroba štípaného dřeva a poskytování doplňkových služeb v lesnickém a rybničním hospodářství.

Mzdové náklady a vybavení sociálního podniku jsou financovány v rámci projektu:
Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093,
který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek