Projekt IOP

Logo Integrovaný operační program

Projekt Nové podnikání v Novém Bydžově, CZ.1.06/3.1.02/08.08809 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a je zaměřen na vznik sociální firmy, vytvoření materiálních provozně-technických a personálních předpokladů fungování a zahájení provozu.

Hlavní činností bude výroba a prodej štípaného palivového dříví. Výroba a expedice bude probíhat v pronajatém podnikatelském objektu v blízkosti těžby suroviny. Současně firma bude realizovat vlastní dopravní služby výrobků pro klienta, popř. jeho vyskladněni na místo určení. Doplňkově bude firma poskytovat služby pro městské lesy (pěstební činnost, údržba lesních cest, ochrana lesa) a udržovací práce v rybničním hospodářství.

V průběhu realizace od 01.07.2013 do 30.06.2015 firma pořídí a uvede do provozu stroje na výrobu štípaného dříví, na jeho balení i manipulaci, příslušný přepravní prostředek a zrealizuje povinnou publicitu. Konkrétně se jedná o nákup řezacího a štípacího automatu na výrobu štípaného dřeva, vysokozdvižného vozíku a lehkého nákladního automobilu s kontejnerem a manipulátorem kontejnerů a zajištění publicity.

Byla vytvořena 2 pracovní místa, obě místa pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Firma bude řízena realizačním týmem, který zajistí chod firmy a uvede do praxe principy sociálního podnikání.

Mzdové náklady a vybavení sociálního podniku jsou financovány v rámci projektu:
Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093,
který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek