Použitá technologie

Výroba štípaného dřeva je zajišťována pomocí řezacího a štípacího automatu KSA 385 EZ s kombinovaným pohonem (e-motor + hřídel traktoru).

Jedná se o velmi výkonný stroj pro každodenní průmyslovou výrobu palivového dřeva. Kompletní funkce stroje jsou ovládány z centrálního řídícího panelu. Pro obsluhu stroje stačí 1 osoba.

Stroj je ve standardu vybaven oboustranně posuvným vstupním dopravníkem, řezacím agregátem, štípací mříží a výstupním dopravníkem. Vstupní dopravník je v případě propojení stroje se zásobníkovým stolem též ovládán z centrálního pultu. Tímto je zajištěna vysoká produktivita stroje.

Řeznou délku je možné nastavit od 200 - 550 mm. Po dosažení délkového dorazu je automaticky zastaven posuv dopravníků. Po uříznutí je kulatina rozštípnuta na výškově nastavitelné 6ti dílné mříži. Je možné využít i mříž 4dílnou.

Velkou výhodou řezacího a štípacího automatu KSA 375 EZ je možnost stranového natáčení výstupního dopravníku. Díky tomu je možné naplnit 2 sudy baličky nebo udělat výrazně vyšší hromadu volně sypaného dřeva.

Dřevo NB - použité technologie

Dřevo NB - použité technologie

Dřevo NB - použité technologie

Dřevo NB - použité technologie

Dřevo NB - použité technologie

Dřevo NB - použité technologie

Mzdové náklady a vybavení sociálního podniku jsou financovány v rámci projektu:
Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093,
který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek