Měření dřeva

Palivové dřevo se většinou měří v prostorových mírách.

Základní jednotka dříví je 1 m3, tedy plnometr (Plm), (kubík dřeva) představující krychli o hraně 1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě (jednotce) se dřevo nedodává, protože je to nemožné.

Častěji se setkáváme s jednotkou rovnaný prostorový metr (rprm), což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je časově poměrně náročné, což je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dříví. Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je sypaný prostorový metr (sprm), což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m.

Cena 1 sprm je nejmenší, protože do cen není nutno připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva.

Měření dřeva - tabulka

Tabulkové hodnoty čerpány z publikací Komínová technika - Doc. Vladimír Jelínek a Využití biomasy pro energetické účely.

Webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu:
Nové podnikání v Novém Bydžově registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00595
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek