Popisek objednávka

  • nakládka dřeva zdarma
  • doprava do 20 km od provozovny Zdechovice zdarma (odběr minim. 6 žoků, sprm, rprm)

Dřevo NB - mapa

Mzdové náklady a vybavení sociálního podniku jsou financovány v rámci projektu:
Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093,
který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek